Algemene Voorwaarden van MENPURITY

1. Definities

 • Klant: de persoon die een aankoop doet via de MENPURITY online winkel.
 • Producten: de haarproducten die MENPURITY aanbiedt in de online winkel.

2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MENPURITY en op alle met MENPURITY gesloten overeenkomsten.

3. Aanbod De producten worden zo volledig mogelijk en naar waarheid beschreven. Afbeeldingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen licht afwijken van het daadwerkelijke product.

4. Betaling

 • Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de verzending van de producten.
 • Klanten kunnen betalen via de op onze website aangeboden betaalmethoden.

5. Levering en verzending

 • Producten worden zo snel mogelijk verzonden na ontvangst van de betaling.
 • De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van het correcte verzendadres.

6. Retourneren en annuleren

 • Klanten hebben het recht om binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden.
 • Producten dienen ongeopend en ongebruikt te zijn om in aanmerking te komen voor een retour.
 • De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

7. Aansprakelijkheid MENPURITY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de verkochte producten.

8. Intellectueel eigendom Alle op de website van MENPURITY afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen en logo’s zijn in eigendom of licentie bij MENPURITY en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

9. Privacy Wanneer u een bestelling plaatst bij MENPURITY, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van MENPURITY. Wij houden ons aan de AVG en zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

10. Geschillen Op overeenkomsten tussen MENPURITY en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11. Contact Voor vragen, klachten of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen:

 • E-mail: info@menpurity.store
 • Adres: [MENPURITY De Bleek 37, Venray]